Monday, October 11, 2021

KÕIK VALIMA!

Täna kell 9.00 algas e-valimised aadressil www.valimised.ee ning Järva valla valimisjaoskondade kohta saab rohkem infot SIIT. 

Meie seast leiad kindlasti inimese, kes Sinu mõtteid kannaks ning Sinu kogukonda esindaks. Mingem valima!


Wednesday, October 6, 2021

103 CLAIRE MILJUKOVA

Mis seob Sind Järva vallaga?

Alates 2002 aastast on Albu külas minu kodu.

2003. – 2008. aastal töötasin Albu Põhikoolis sekretär-huvijuhina ning 2008 - 2017 aastal endises Albu Vallavalitsuses sotsiaal- ja lastekaitsenõunikuna. 

Milline on mu haridus, mis tööd teen ja millega veel tegelen?

Oman kõrgharidust noorsootöö erialal ning pooleli on õpingud sotsiaaltöö erialal.

Täna töötan Kose Päevakeskuses juhatajana.

Koduvallaga olen seotud läbi vabatahtliku tegevuse. Olen MTÜ Haridus- ja kultuuriseltsi „Üksmüts“ juhatuse liige, MTÜ Albu Noortekeskus juhatuse liige ning MTÜ RR Suusaklubi liige. Läbi MTÜ de vabatahtliku töö olen panustanud eelkõige piirkonna noorte heaolu parendamisse, luues paremaid huvitegevuse võimalusi piirkonnas.

Kuidas olen omavalitsuse tööga/juhtimisega seotud?

Omavalitsuse tööga olen seotud olnud ca 10 aastat. 2008 - 2017 aastal töötasin endises Albu Vallavalitsuses sotsiaal- ja lastekaitsenõunikuna, kus olin ka vallavalitsuse liige. 2018 – 2019 töötasin Kose vallas sotsiaaltöövanemspetsialistina.

Miks kandideerin ja mille ees seisaksin, kui mind valitakse volikokku?

Kohalike omavalitsuste mõte ning nende iseseisvuse tagatis on see, et kohaliku elu küsimuste otsustamine peab jääma kohalikele, kes elavad ja toimetavad igapäevaselt koduvallas.

Pean oluliseks, et enne otsustamist ja muutuste elluviimist on vaja läbi mõelda eesmärk, kuidas seda saavutada ja mida selleks teha ning arutellu kaasata need, keda muudatused mõjutavad.

Teenuste arendamisel tuleb lähtuda inimestest ning nende vajadustest, et tagada toimetulek ja heaolu parimal viisil. 

10 aasta pärast on maal endiselt mõnus elada!


104 ELEN PENT

Mis seob Sind Järva vallaga?

Elan meie vallas juba alates 1994. aastast. Algul Kaalepis ning viimased 20 aastat Lehtmetsa külas.

Milline on mu haridus, mis tööd teen ja millega veel tegelen?

Keskkooli lõpetasin Paides, ning edasi õppisin juhiabiks-raamatupidajaks. Töötasin aastaid erasektoris juhiabi-tootmisjuhina. 3 aastat tagasi tegin elus täieliku kannapöörde ja asusin tööle Albu Noortekeskussesse noortejuhendajaks ja kooli huvijuhiks. Lisaks olen jumpingu treener ning annan koolis korvpalli trenne. Olen ka aktiivne kogukonna liige, kellele meeldib oma küla elu-olu parendada ning asju organiseerida ja korraldada.


Miks kandideerin ja mille eest seisaksin, kui saaksin volikokku? (Minu unistuste Järva vald 10 aasta 
pärast)

Kandideerin, sest tahan anda enda panuse kogukonna ja kogu valla arengusse. Olulised on kõik valdkonnad, aga mulle isiklikult eriti noored ja huviharidus ning kogukonnad ja nende sõnaõigus.

KÕIK VALIMA!

Täna kell 9.00 algas e-valimised aadressil www.valimised.ee ning Järva valla valimisjaoskondade kohta saab rohkem infot SIIT.  Meie seast...