Posts

187 Arto Saar

Image
Mis seob Sind Järva vallaga? Olen Järva-Jaani vallas elanud 1994. aastast. Esialgu Metstaguse külas ja seejärel Järva-Jaani alevis. Järva-Jaanis on mu kodu, mu pere, mu sõbrad, mu elu. Mul on  juured juba  sügaval Järva mullas ja see side on tugev. Milline haridus, mis tööd teen ja millega veel tegelen? 2000. aastal lõpetasin Järva-Jaani Keskkooli ja peale seda läksin õppima Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse, kus lõpetasin ärijuhtimise eriala. Peale kooli lõpetamist võeti mind Järva-Jaani vallavalitsusse arendusnõunikuks, kellena töötasin 2007. aastani. 2007. aastast kuni 2009. aasta kohalike omavalitsuse valimiseni olin Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ning peale seda kuni tänaseni Järva-Jaani vallavanem. Lisaks olen ma MTÜ Järvamaa Omavalitsuse Liidu juhatuse liige ning selle kultuuri-ja spordikomisjoni esimees, Järvamaa Spordiliidu juhatuse esimees, Järvamaa Arenduskeskuse nõukogu aseesimees, MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatuse aseesimees, SA Koer

206 Urmas Glase

Image
Mis seob mind Järva vallaga? Olen juuripidi põline järvakas, selle üle uhke ning kodukandi patrioot. Täpsemalt olen pärit iidse Järvamaa südamest, Kareda kandist Esnast. Minu kodu asub kunagise Öötla mõisa maadel, kus minu esiisad alates Pärtlist elasid juba vähemalt kaheksa põlve enne mind. Arhiiviürikud lasevad isaliini pidi vaadata 17. sajandisse ning Öötla mõis oli ainus koht tänapäeva Eesti aladel, kus on pandud priinimeks Glase. Lisaks on minu suguvõsa juurte jämedamad harud Peetri, Koeru ja Järva-Jaani kihelkonnas ning minu armsal abikaasal Järva-Jaani ja Ambla kihelkonnas. Milline haridus, mis tööd teen ja millega veel tegelen? Olen kodus kasvanud laps. Tähed sain selgeks tänu vanematele ja vanaemadele juba ammu enne kooli. Põhihariduse sain Peetri koolist ja keskhariduse Paide 1. keskkoolist. Tartu Ülikoolis olen õppinud õigusteadust, ajakirjandust ja kommunikatsiooni ning praegu õpin magistrantuuris kommunikatsioonijuhtimist. Lisaks otsustasin maailmas ärevuse kasvades anda

198 Meelis Kaseväli

Image
*Mis seob mind Järva vallaga? Olen Järvamaal sündinud, Sääskülas ( Lohala küla oli siis )  – Aravetel koolis käinud ja siit  (1968) edasi maailma avastama läinud. Ka praegu, peale töömeheaastaid Tapal, olen tagasi Sääskülas ( aastast 2012 ). * Milline haridus, mis tööd teen ja millega veel tegelen? Põhiharidus – olen olnud iseõppija ehk siis, raudteelase haridusega ( Kaunase Raudteekool: Operaator- defektoskopist, aastatel 1972 - 1980 ), veevärgi tööline – Tapa veemajanduses, lukksepast kuni asutuse juhatajani (aastatel 1980 – 2012). Praegu olen pensionil ja tegelen oma ammuse hobiga – olen vabakutseline muusik. * Kuidas olen omavalitsuse tööga/juhtimisega seotud? Hetkel olen veel Ambla Vallvolikogu liige. *Miks kandideerin ja mille eest seisaksin, kui saaksin volikokku? Kandideerin, sest mulle on meele järgi valimisliidu „Järva Valla Heaks“ valimisplatvorm, mõtted ja tasakaalukas toimetamine. Loodan valimisliidult rahvaga/valijaga arvestamist ja hoidumast asjatui

202 Siiri Tammiste

Image
Mis seob Sind Järva vallaga? Loen ennast järvakaks, sest olen sündinud, kasvanud ja õppinud siin. Töötan tänagi Järva vallas. See on minu kodukoht, siinsed tegevused lähevad mulle korda.  Mis haridust omate ja mis tööd teete ning millega veel tegelete?  Mul on kõrgharidus rahvusvaheliste suhete erialal Euroülikoolist ja raamatupidaja elukutse Mõdriku Põllumajandustehnikumist. Lisaks kutsetunnistus personalijuhtimises. Olen töötanud raamatupidajana pea 25 aastat, sellest viimased 18 aastat Epiimas. Lisaks põhitööle tegutsen Järvamaa Saagu Valguse juures vabatahtlikuna ning olen Järva-Peetri koguduse ja Järva Arengu Partnerite juhatuse liige.  Kuidas olete seni omavalitsuse juhtimisega seotud olnud? Olen olnud Kareda Vallavolikogu liige aastatel 2002-2013, sellest 2009-2013 volikogu esimees. Viimastel aastatel kuulnud kultuuri- ja hariduskomisjoni ning eelarve- ja majanduskomisjoni. Pikki aastaid juhtisin Järvamaa Omavalitsuste Liidu revisjonikomisjoni. Tegutsemist ja toim

208 Ülle Jääger

Image
Mis seob Sind Järva vallaga?  Selles piirkonnas on minu kodu. Olen siin õppinud, töötanud ja pere loonud. See piirkond on mulle väga palju andnud, nüüd on aeg küps, et omalt poolt selle piirkonna arengusse rohkem panustada. Mis haridust omate ja mis tööd teete ning millega veel tegelete? Lõpetasin Tallinna Ülikooli kultuurinõunik/manageri erialal, kuid oman ka tantsupedagoogi ja lasteaiaõpetaja diplomit. Praegu õpin Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis rahvuslikku käsitööd. Töötan täna Järva-Jaani Gümnaasiumis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Aga enne kõike olen ma ema, kokk-koristaja jne. Mul on palju toredaid ja huvitavaid sõpru ning oma panuse annan Järva Arengu Partnerite, Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi ning Vao Külaseltsi juhatuse töös kaasa lüües. Kuidas olete seni omavalitsuse juhtimisega seotud olnud? Olen töötanud arendusnõunikuna Järva-Jaani Vallavalitsuses ja abivallavanemana Koeru Vallavalitsuses. Volikogu töös pole osalenud, kuna pole volikogu

Keskkond/avalik infrastruktuur ning investeeringud

VII Keskkond/avalik infrastruktuur Järva vallas korrastatakse valla omanduses olevad objektid.  tõstetakse elanike keskkonnateadlikkust läbi erinevate koolituste, programmide ning noorte töö- ja puhkelaagrite.  püütakse leida peremehetutele hoonetele omanikud.  tagatakse avaliku ruumi heakord aastaringselt.  algatatakse parkide ja asulate haljastuse planeerimine.  parendatakse järjepidevalt valla teede seisukorda, sh mustkatte alla viimine.  tagatakse lumetõrje kõikidel valla teedel ning kõikide kinnistuteni, kus on kehtivad prügilepingud.  arendatakse edasi tänavavalgustust ja tagatakse lampide põlemine hommikuni.  arendatakse edasi videovalvesüsteeme.  osaletakse lairiba projektis, et tagada kiire interneti jõudmine igasse kodusse.  ühtlustatakse kinnisvara haldamine ja majandamine valla hoonetes.  jätkatakse kergliiklusteede väljaehitamist.  parendatakse inimeste liikumisvõimalusi ühistranspordiga. Järva vallas viiakse ellu investeeringud lähtuvalt ühinemisle

Ettevõtlus/turism

VI Ettevõtlus/turism Järva vallas • toetatakse uute ettevõtete loomist ning korraldatakse erinevaid ettevõtlusalaseid koolitusi. • osaletakse aktiivselt Invest in Estonia programmis. • luuakse võimalused ettevõtluse rendipindade tekkimiseks, et uutel ettevõtjatel oleks lihtsam alustada. • välditakse suhtlusel ettevõtjatega liigset bürokraatiat. • toetatakse ettevõtlusõpet kõikides valla haridusasutustes. • tehakse koostööd erinevate turismi- ja ettevõtlusorganisatsioonidega. • tutvustatakse piirkonda mitmekesise turismisihtkohana nii Eestis kui välismaal. • arendatakse edasi olemasolevaid turismiobjekte ning luuakse uusi turismiatraktsioone ja vaatamisväärsusi.