208 Ülle Jääger


Mis seob Sind Järva vallaga? 
Selles piirkonnas on minu kodu. Olen siin õppinud, töötanud ja pere loonud. See piirkond on mulle väga palju andnud, nüüd on aeg küps, et omalt poolt selle piirkonna arengusse rohkem panustada.

Mis haridust omate ja mis tööd teete ning millega veel tegelete?
Lõpetasin Tallinna Ülikooli kultuurinõunik/manageri erialal, kuid oman ka tantsupedagoogi ja lasteaiaõpetaja diplomit. Praegu õpin Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis rahvuslikku käsitööd.
Töötan täna Järva-Jaani Gümnaasiumis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Aga enne kõike olen ma ema, kokk-koristaja jne. Mul on palju toredaid ja huvitavaid sõpru ning oma panuse annan Järva Arengu Partnerite, Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi ning Vao Külaseltsi juhatuse töös kaasa lüües.

Kuidas olete seni omavalitsuse juhtimisega seotud olnud?
Olen töötanud arendusnõunikuna Järva-Jaani Vallavalitsuses ja abivallavanemana Koeru Vallavalitsuses.
Volikogu töös pole osalenud, kuna pole volikogusse varem kandideerinud. Kuid olen olnud nii haridus- kui kultuurikomisjoni liige.


Miks kandideerin ja mille eest seisaksin, kui pääseksin volikokku?
Nagu ütleb Agu Sihvka, et kõik ausalt ära rääkida, siis tuleb alustada algusest. Juba väikse plikatirtsuna eelistasin ma kõrvalt vaatamise asemel tegutseda. Olen ikka püüdnud erinevates asjades ja olukordades näha alati ka midagi positiivset ja mitte kaotada lootust. Mul on uusi ideid, millega tahan aidata kaasa huvitava elukeskkonna loomisele Järva vallas ja muuta elu palju värvikamaks. Kodus tugitoolis istudes ja kritiseerides ei ole see võimalik.
Tahan seista hea selle eest, et järgnevatel aastatel Euroopast tulevate toetuste abil saaks arendada kogu Järva valla elukeskkonda. Arendada külaelu, et inimesed saaksid oma tahte ja tegutsemishimu siinsamas ellu viia. Arendada kultuuri nii, et tulevikus võiksime seda valdkonda pidada üheks Järva valla visiitkaardiks nii Eestimaal kui ka välismaal.

Comments

Popular posts from this blog

187 Arto Saar

206 Urmas Glase

198 Meelis Kaseväli