Keskkond/avalik infrastruktuur ning investeeringud

VII Keskkond/avalik infrastruktuur

Järva vallas
 • korrastatakse valla omanduses olevad objektid. 
 • tõstetakse elanike keskkonnateadlikkust läbi erinevate koolituste, programmide ning noorte töö- ja puhkelaagrite. 
 • püütakse leida peremehetutele hoonetele omanikud. 
 • tagatakse avaliku ruumi heakord aastaringselt. 
 • algatatakse parkide ja asulate haljastuse planeerimine. 
 • parendatakse järjepidevalt valla teede seisukorda, sh mustkatte alla viimine. 
 • tagatakse lumetõrje kõikidel valla teedel ning kõikide kinnistuteni, kus on kehtivad prügilepingud. 
 • arendatakse edasi tänavavalgustust ja tagatakse lampide põlemine hommikuni. 
 • arendatakse edasi videovalvesüsteeme. 
 • osaletakse lairiba projektis, et tagada kiire interneti jõudmine igasse kodusse. 
 • ühtlustatakse kinnisvara haldamine ja majandamine valla hoonetes. 
 • jätkatakse kergliiklusteede väljaehitamist. 
 • parendatakse inimeste liikumisvõimalusi ühistranspordiga.

Järva vallas

Comments

Popular posts from this blog

187 Arto Saar

206 Urmas Glase

198 Meelis Kaseväli