Ettevõtlus/turism

VI Ettevõtlus/turism

Järva vallas
toetatakse uute ettevõtete loomist ning korraldatakse erinevaid ettevõtlusalaseid koolitusi.
osaletakse aktiivselt Invest in Estonia programmis.
luuakse võimalused ettevõtluse rendipindade tekkimiseks, et uutel ettevõtjatel oleks lihtsam alustada.
välditakse suhtlusel ettevõtjatega liigset bürokraatiat.
toetatakse ettevõtlusõpet kõikides valla haridusasutustes.
tehakse koostööd erinevate turismi- ja ettevõtlusorganisatsioonidega.
tutvustatakse piirkonda mitmekesise turismisihtkohana nii Eestis kui välismaal.
arendatakse edasi olemasolevaid turismiobjekte ning luuakse uusi turismiatraktsioone ja vaatamisväärsusi.

Comments

Popular posts from this blog

187 Arto Saar

206 Urmas Glase

198 Meelis Kaseväli