Posts

Showing posts from August, 2017

204 Tene Metsma

Image
Mis seob Sind Järva vallaga? Olen Järva-Jaanis sündinud, kasvanud, õppinud ja nüüd  töötan siin. Mis haridust omate, mis tööd teete ning millega veel tegelete? Olen lõpetanud Järva-Jaani Gümnaasiumi ja töötan Järva-Jaani Valla Avatud Noortekeskuses noortejuhendajana.  Olen Järva-Jaani kodutütarde vabatahtlik noortejuht ja Järva ringkonnavanem. Kuulun  heategevuskeskuse MTÜ Saagu Valgus Järvamaa juhatusse. Samuti teen koguduses noortetööd. Kuidas olete seni omavalitsuste juhtimisega seotud olnud? Olen Järva- Jaani vallavolikogu liige ja kuulun maaelukomisjoni. Miks kandideerite ning mille eest kõige rohkem seisaksite kui pääseksite volikokku? Kandideerin volikokku, et koduvalla arengus kaasa rääkida. Kuna olen otseselt seotud noortega, siis seisaksin noorte heaolu ja arendavate tegevuste eest .

Tegusate inimeste arukas vald

Alustame valimisliidu Järva valla heaks programmi tutvustamisega, mis jaguneb seitsmeks peatükiks. Järva valla INIMESTE heaks I Juhtimine ja haldus Järva vald  on haldussuutlik ja targasti majandatud maaomavalitsus. Järva valda   juhitakse läbipaistvalt ning ausalt. Volikogu istungitelt tehakse otseülekanded või helisalvestused. Järva valla juhtimises lähtutakse oma valla inimeste soovidest ja vajadustest juhtimisse ja otsustusprotsessidesse on kaasatud kõik kogukonnad läbi esindajate volikogu kõikides komisjonides ning vallavalitsuses. kodanikud saavad vajalikud teenused kätte kohalikes teeninduskeskustes kodanikele jagatakse pidevalt ajakohast infot valla ajalehe, kodulehe ja sotsiaalmeedia vahendusel. külamajades ning kogukonnakeskustes toimuvad regulaarsed infopäevad rahva tahtega arvestatakse ning vajadusel korraldatakse küsitlusi. piiride muutmiseks ning külade liikumiseks teiste omavalitsuste haldusalasse arvestatakse

Järva valla inimeste heaks

Hea tulevase Järva valla elanik ja muidugi ka kõik teised lugejad. Loed 2017. aasta KOV-valimisteks loodud valimisliidu Järva valla heaks infolehte, kus soovime jagada võimalikult palju infot meie mõtete kohta ning tutvustada inimesi, kes volikokku kandideerivad. Selle aasta 15. oktoobril toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised ning võrreldes nelja aasta taguse  olukorraga on pilt Eestis hoopis teine, sest enamus valdasid on ühinenud suuremateks omavalitsusüksusteks. Järvamaal moodustub 12 KOVi asemel kolm suhteliselt võrdset omavalitsust- Paide linn, Türi vald ja Järva vald. Neist viimane moodustub 7 maaomavalitsuse ehk Albu, Ambla, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Koigi valla ühinemisel. Kui seni on volikogud olnud 9-15 liikmelised, siis nüüd terve valla peale on 21 kohta. Valimisliidu Järva valla heaks liikmed on kõik ärksad ja tegusad inimesed kõikidest ühinevatest valdadest ning kes on juba oma praeguse tegutsemisega tõestanud, et nad seisavad kogukondade ee