Tegusate inimeste arukas vald

Alustame valimisliidu Järva valla heaks programmi tutvustamisega, mis jaguneb seitsmeks peatükiks.

Järva valla INIMESTE heaks

I Juhtimine ja haldus

Järva vald on haldussuutlik ja targasti majandatud maaomavalitsus.
Järva valda juhitakse läbipaistvalt ning ausalt. Volikogu istungitelt tehakse otseülekanded või helisalvestused.
Järva valla
  • juhtimises lähtutakse oma valla inimeste soovidest ja vajadustest
  • juhtimisse ja otsustusprotsessidesse on kaasatud kõik kogukonnad läbi esindajate volikogu kõikides komisjonides ning vallavalitsuses.
  • kodanikud saavad vajalikud teenused kätte kohalikes teeninduskeskustes
  • kodanikele jagatakse pidevalt ajakohast infot valla ajalehe, kodulehe ja sotsiaalmeedia vahendusel.
  • külamajades ning kogukonnakeskustes toimuvad regulaarsed infopäevad
  • rahva tahtega arvestatakse ning vajadusel korraldatakse küsitlusi.
  • piiride muutmiseks ning külade liikumiseks teiste omavalitsuste haldusalasse arvestatakse kui selle poolt on vähemalt 51% hääleõiguslikest kodanikest vastavas külas.
Järva vallas
  •  tehakse koostööd teiste organisatsioonidega maakondlikul, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil.
  • rakendatakse kaasavat eelarvet.
  • tunnustatakse valla aktiivseid ja austust väärivaid kodanikke.
 Järva valla vallavanema kandidaat Arto Saar ei osale vallavanemaks saades 2019. aasta riigikogu valimistel.

Comments

Popular posts from this blog

187 Arto Saar

206 Urmas Glase

198 Meelis Kaseväli