Sotsiaaltöö

Järva valla LASTE, NOORTE, PEREDE ja EAKATE heaks

III Sotsiaaltöö

Järva vallas

 • säilitatakse ja arendatakse kodulähedast sotsiaaltööd.
 • tagatakse lastekaitsespetsialistide olemasolu üle valla.
 • tagatakse sotsiaaltöötaja vastuvõtt ja dokumentide menetlemine igas piirkonnas.
 • toetatakse terviseedendamist vähemalt samas mahus ja proportsioonis nagu seni ning tehakse koostööd perearsti, hambaravi ja muude teenuste paremaks osutamiseks.
 • toetatakse päevakeskuste tegevust ning arengut.
 • osaletakse erinevates programmides (südamenädal, tervisenädal jne) ning tehakse koostööd erinevate organisatsioonidega täiendavate teenuste osutamiseks kohapeal.
 • tehakse koostööd ülevallaliste ürituste ja sündmuste korraldamiseks (eakate päev, suurte perede üritused jne) ja toetatakse ülemaakondlikel üritustel osalemist.
 • jätkatakse sünnitoetuste, ranitsatoetuste ja matusetoetuste maksmist.
 • toetatakse vähekindlustatud ja toimetulekuraskustes peresid.
 • luuakse täiendavad sotsiaaleluruumid iseendaga hakkama saavatele eakatele.
 • luuakse noorte perede munitsipaalüürikorterid Imaverre ja Järva-Jaani.
 • jätkatakse Saagu Valgus heategevuskeskuste toetamist.

Comments

Popular posts from this blog

187 Arto Saar

206 Urmas Glase

198 Meelis Kaseväli