191 Ester Valdvee

Mis seob Sind Järva vallaga?
Elan Albu kandis alates 1970. aastast. Albus sain kokku oma tulevase abikaasaga, kellega koos oleme rajanud oma kodu ja suureks kasvatanud kolm poega.

Mis haridust omate, mis tööd teete ning millega veel tegelete?
Oman metsanduslikku kõrgharidust ja olen töötanud peaaegu 12 aastat Tammsaare metskonnas. Praegu töötan Jänedal maaeluministeeriumi hallatavas Maamajanduse Infokeskuses maaelu- ja innovatsioonivõrgustiku osakonnas juhtivspetsialistina, kus minu peamisteks ülesanneteks on maaeluvõrgustiku ürituste ja hangete korraldamine. Olen end pidevalt täiendanud erinevatel täiendkoolitustel, millest mahukamad on olnud mitmed õigusalased (s.h riigihanked) koolitused, säästvat arengut toetava õppemetoodika koolitus ja vabaühenduste juhtide koolitus. Põhitöö kõrvalt olen jäänud hinge ja südamega loodusinimeseks. Kuulun Eesti ornitoloogiaühingusse ja Eesti orhideekaitse klubisse, olles juba kümme aastat ka klubi president. Oma loodusarmastust ja teadmisi loodusest olen jõudumööda rakendanud looduskeskkonna valdkonnas. Nii lepingulisena kui vabatahtlikuna olen teinud Eesti taimede ja lindude levikuatlast, kaitsealuste taimede seiret ja inventuure, kaitsealade kaitsekorralduskavasid, pärandkultuuri inventuuri, lindude punktloendust ning korraldanud loodusmatku ja linnulaulukoolitusi. Viimasel ajal olen südameasjaks võtnud ajaloo- ja kultuuripärandi jäädvustamise. Olin sel aastal Albu küla esmamainimise 735. aastapäeva tähistamiseks valminud trükise „Albu küla lood“ koostaja. Praegu kogume koos kohaliku haridus- ja kultuuriseltsiga Üksmüts materjale ja mälestusi mahuka Järva-Madise kihelkonna kogumiku esimese osa väljaandmiseks.

Kuidas olete seni omavalitsuste juhtimisega seotud olnud?
Olen töötanud peaaegu 16 aastat Albu vallasekretärina, olles ka kohaliku omavalituse taastamiseks  1989. aastal moodustatud Valdu Asutava Kogu liige. Alates 2002. aastast olen Albu vallavolikogu liige ning selle viimases koosseisus ka revisjonikomisjoni ja keskkonnakomisjoni esimees.

Miks kandideerite ning mille eest kõige rohkem seisaksite kui pääseksite volikokku?
Kandideerin, kuna tunnen muret maa- ja külaelu säilimise pärast.
Seisan selle eest, et:
  • ·         vallas oleksid elujõulised ja ühtehoidvad kogukonnad;
  • ·         sotsiaalteenused võimaldaksid eakatel võimalikult kaua oma kodus toime tulla;
  • ·         väärtustataks ja säilitataks paikkonna kultuuripärandit ja traditsioone;
  •        säiliks puhas looduskeskkond.

Comments

Popular posts from this blog

187 Arto Saar

206 Urmas Glase

198 Meelis Kaseväli