194 Kaie Altmets

Kasutaja Järvamaa Omavalitsuste Liit foto.Olen sündinud Setomaal aga suurema osa elust elanud Järvamaal ning alates 1979.a Koigi vallas Sõrandu külas. Olen olnud abielus  42 a Vargamäelt pärit abikaasaga, meil on 3 täiskasvanud last ja 11 lapselast.
Tööelu on olnud mitmekülgne, esimese kutsehariduse sain Säreveres ja Väimelas õppides ja see oli zootehnika. Töötasin kokku 10 aastat loomakasvatuses noorkarjatalitajast zootehnikuni, kolhoosid lõppesid otsa ja siis jäin esimest korda töötuks. Mõne aja pärast kutsuti Eesti Posti asendama haigeks jäänud Sõrandu postiljoni, sellele lisandus postivedu pensionile jäänud Väike-Kareda ringile ja seejärel sai minust esimene Järvamaa autopostiljon, piirkond laienes samuti ning tuli juurde veel ka Laimetsa postiring. Selline 70 km pikkune postivedu kestis 5 a, kui tollane postiauto Tauria amortiseerus ning postitöö korraldati ringi. Et aga Sõrandust bussiga poole seitsmeks iga päev polnud võimalik tööle saada ja mitut autot majapidamises polnud, tuli sellestki tööst loobuda. Teisel aastal sai siis köögivilja kasvatamise kõrval hooldatud ka oma üle 90 aastast meheema. Seejärel töötuna kutsuti mind pikaajaliste töötute keskkonnateadlikkuse koolitusele, sama aasta sügisel astusin Mainori Kõrgkooli. Kolm aastat olen töötanud Koigi Koolis aednikuna, kõrgkooli lõpetanuna kandideerisin 2005.a Järva Maavalitsusse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna peaspetsialistiks. Minu töövaldkonnaks olid puuetega inimeste tehniliste abivahendite jaotamine, maakonna eakate organisatsioonidega suhtlemine ning tervisedendus. Olen saanud Tervise Arengu Instituudi ainulaadse aastase tervisedendajate baaskoolituse. 2008 a. tekkis võimalus kandideerida koduvalda arendusspetsialisti ametikohale ja nii olen avalikus teenistuses kokku töötanud juba 12 aastat. Koigi vallas on lisandunud ka keskkonnaspetsialisti tööülesandeid ning olen abistanud korteriühistuid ja mtü-sid.  Koigi vallas olen olnud kaks perioodi volikogu liige ja praegu teist perioodi vallavalitsuse liige. On rõõm olnud panustada oma mõtteid ja tegevusi Koigi mõisa ja lasteaia renoveerimisprojektidesse ning arendusse. Ellu pole veel läinud kõik Sõrandu küla heaks koostatud projektid.
Olen Sõrandu Külaseltsi asutajaliige ja eestvedaja 2001. aastast, kasutamiskõlblikuks on remonditud endine Koigi Algkooli hoone (Sõrandu koolimaja). Olen veel mitme teise Koigi valla mtü asutajaliige ning juhatuse liige, Kodukant Järvamaa juhatuse liige, revident ja nüüd taas juhatuse liige. Kodukant Järvamaa juhatuse liikmena olen osalenud aegade jooksul kõikides Järvamaa valdades erinevatel sündmustel ja kogemuspäevadel. Sõrandu Külaseltsiga oleme Leader tegevusgrupi Järva Arengu Partnerid asutajaliige ja ise olen mõlema strateegia koostamise juures kaasa rääkinud.
Järva valla volikogus tahan panustada arengu-, keskkonna- ja ettevõtluse valdkonnas, kodanikeühenduste ja külade teemadel.
„Järva Valla Heaks“ valimisliidule on oluline tagada kõikidele elanikele kättesaadavaks avalikud teenused ning valimisliit teeb selleks vajadusel koostööd Järva maakonna teiste omavalitsustega. Pean oluliseks kodanike kaasamist olulistesse otsustusprotsessidesse võimalikult varakult ning tahan olla kogukondale toeks nende ideede ja vajaduste elluviimisel.
Järgmise nelja aasta eesmärgid on Järva valla ühinemislepingus ja valdade arengukavades kirjas, siis elu teeb tihti ettearvamatuid korrektuure ning võib juhtuda, et on vaja sisse viia muudatusi või täiendusi. Tunnen piirkonna kõikidest ühinevatest omavalitsustest inimesi ja vajadusel saan konkreetse piirkonna probleeme sealsete inimestega täpsemalt arutada.

Comments

Popular posts from this blog

187 Arto Saar

206 Urmas Glase

198 Meelis Kaseväli