Kultuur, sport ja vaba aeg

Järva valla LASTE, NOORTE, PEREDE ja EAKATE heaks

IV Kultuur, sport ja vaba aeg

Järva vallas

  • toetatakse kohalike kultuurikollektiivide tegevust ning huviringide toimimist.
  • luuakse olemasoleva infrastruktuuri baasil täiendavad võimalused nii noortele kui täiskasvanutele enda mitmekülgseks arendamiseks.
  • jätkatakse traditsiooniliste sündmuste korraldamist ning toetatakse uusi algatusi.
  • tagatakse raamatukogude tegevus olemasolevates kohtades.
  • toetatakse olemasolevate spordivõistkondade jätkamist, spordiringide läbiviimist ning spordiklubide tegutsemist.
  • korraldatakse ülevallalisi tervisespordi- ja seeriavõistlusi.
  • luuakse täiendavaid puhke- ja virgestusvõimalusi.
  • jätkatakse koostööd omavalitsuse ning koguduste vahel.
  • aidatakse järjepidevalt kaasa muuseumite tegevuse arendamisele.

Comments

Popular posts from this blog

187 Arto Saar

206 Urmas Glase

198 Meelis Kaseväli