203 Silva Kärner

Mis seob Sind Järva vallaga?
Olen elanud Järva valla territooriumil suurema osa oma elust ning siin teinud karjääri nii pedagoogina kui kooli juhtimistegevuses. Olen seotud Järvamaaga juba lapsest saati, kui õppisin Türi Keskkoolis. Pärast kõrgkooli lõpetamist olen töötanud õpetajana Karinu ja Järva-Jaani koolis kokku 41 aastat ning vahepeal psühholoogina Türi Majandusgümnaasiumis. Osalenud maakonna erinevate komisjonide töödes: juhtinud inimeseõpetuse õpetajate ainekomisjoni 1998-2003, 2008-2013 ja õppealajuhatajate sektsiooni 2016-2017, tegev alaealiste komisjoni töös ja osalenud rahvatantsujuhtide töörühmas). 2014 ja 2016. aastal sai korraldatud Järva-Jaanis maakonna memmede rahvatantsurühmade tantsupeod, kus osalesid ja tulevase Järva valla tantsurühmad.

Mis haridust omate, mis tööd teete ning millega veel tegelete?
Olen omandanud kõrghariduse TallinnaPedagoogilises Instituudis õpetajana (1976) ja Tartu Ülikoolis psühholoogina (1992) ning kaitsnud TÜ pedagoogika teadusmagistri kraadi 1999. aastal.
Koolitööst vabal ajal tegelen rahvatantsurühma juhendamisega ning kodu-uurimise ja muuseumitegevusega, olles üks Järva-Jaani muuseumi eestvedajaid ja ürituste korraldajaid.

Kuidas olete seni omavalitsuste juhtimisega seotud olnud?
Olen olnud Järva-Jaani vallavalitsuses 1999- 2001, Järva-Jaani vallavolikogus alates 2005, volikogu aseesimees kahel valmisperioodil ja hariduse-kultuurikomisjoni esimees kolm valimisperioodi.

Miks kandideerite ning mille eest kõige rohkem seisaksite kui pääseksite volikokku?Arvan, et suudan seista nii hariduse, kultuuriküsimuste kui ka sotsiaalküsimuste, sh eakate probleemide lahendamise eest. Seni olen olnud ka eelnõude usin läbilugeja, et olla kursis kõigi vallavolikogu poolt vastuvõetud otsustega.

/pilt Järva Teataja/

Comments

Popular posts from this blog

187 Arto Saar

206 Urmas Glase

198 Meelis Kaseväli